TERMOACCUMULATORI - Accumuli inerziali caldo/freddo da esterno (metal cover)
BAC 0 40L

hps 200 500

BAC 0 60L

hps 200 500

BAC 0 100L

hps 200 500

BAC 0 200L

hps 200 500

BAC 0 300L

hps 200 500

BAC 0 500L

hps 200 500

TERMOACCUMULATORI - Accumuli inerziali caldo/freddo da interno (PVC cover)
BAC 0 200L-2000L

hps 200 500hps 200 500

hps 200 500